Ledenfeest 17 april 2018

VL@S 50 jaar – jubileumfeest

Het zit in onze genen, een Bourgondische kriebel, het feestvirus, een onverwoestbaar virus waartegen geen enkel antibiotica is opgewassen ( moet nog worden uitgevonden!)
Onder feestvirus druk zijn we verplicht te feesten en welk een feest – 50 jaar VL@S !
Wat in 1968 in stilte is begonnen strekt zich nu uit over heel Vlaanderen met meer dan 110 plaatselijke afdelingen.

Het initiatief tot dit feest werd vele maanden voor de einddatum genomen door het nationaal bestuur en de uitvoering, na grondig overleg en wikken en wegen is genomen door de plaatselijke afdeling Sint-Niklaas in de provincie Oost-Vlaanderen.

17 april 2018 zal in de annalen van de Vlaamse Actieve Senioren vereniging met gouden letters worden ingeschreven. Van heinde en ver, uit alle hoeken van het Vlaamse land zijn ze komen opdagen, met maar één doel – feesten – in de koekenstad Sint-Niklaas, de residentiestad van de kindervriend, zal het geweten hebben!

Het verzamelpunt is het “Bauhuis” de Stadsfeestzaal, ontstaan uit de werkplaatsen “Hout en Bouw” van de ten onder gegane technische school (RTI), aangepast en gedeeltelijk omgebouwd tot een feestzaal met een maximale bezetting van 1000 (duizend) personen, met het gevolg dat een behoorlijk aantal inschrijvingen is geweigerd geworden. ( iets te laat ingeschreven? )

Dat er bij een dergelijk evenement wat komt kijken is evident, de maandag voor het feest zijn een handvol stille werkers reeds in de vroege morgen begonnen met het “ontvangst rijp maken “ van de feestzaal, een enorme klus, meteen is ook gebleken dat de akoestiek van de zaal een ernstig probleem vormt bij het houden van een toespraak, met het gevolg dat ruim de helft van de zaal niet behoorlijk verstaat hetgeen er vooraan gezegd wordt, spijtig.

Ook de weergoden waren van de partij en er was hier boven voor gezorgd dat het een heldere zonnige dag zou worden, geen wolkje aan de staalblauwe hemel en gezellig warm voor de tijd van het jaar, want de maand april heeft zijn grillen, maar vandaag niet, alles rustig!

De overgrote meerderheid van de VL@S-leden is aangevoerd met autocars, waarbij de leden uit de richting Evergem en omgeving uren in de file hebben gestaan tengevolge van een ernstige aanrijding tussen vrachtwagens met het gevolg dat deze leden pas kort na de middag zijn geland in het Bauhuis.

Na het indelen in de voormiddag van de groepen in functie van de gekozen activiteit is er een deel vertrokken met de autobus richting “binnenland” Waasland met een rondje Sint-Niklaas waarbij het landelijke karakter van het Waasland als aandachtspunt in beeld kwam. Een andere groep is de weg naar Rupelmonde ingeslagen om de Gerard Mercatorroute tocht aan te vatten. Gerard Mercator Latijnse naam voor Gerard De Kremer, geboren te Rupelmonde op 5 maart 1512 en overleden te Duisburg op 2 december 1594. Mercator was een cartograaf, instrumentenbouwer en graveur.

En uiteraard was er veel belangstelling voor de Waasland klassieker – Reynaert rondrit- Reynaert de rosse met de felle baard en zijn vosse-streken is een figuur die leeft in het Waasland en vooral in Sint-Niklaas.
De topper was het bezoek aan het museum, enerzijds het mogen gluren achter de schermen en dus in de lokalen waar nooit publiek komt en anderzijds het bezoek aan de Mercatorzaal met zijn originele kaarten, atlassen en aardglobe gemaakt door Mercator en behorende tot het werelderfgoed. Deze uitzonderlijke en unieke stukken worden bewaard door het KOKW

( Koninklijke oudheidkundige kring van het Land van Waas).

Sint-Niklaas en een stukje Waasland met tal van zijn bezienswaardigheden is op 17 april duidelijk op de kaart gezet .

Maar na het wandelen en wat bijleren is het absoluut nodig de inwendige mens te versterken. Buiten aan de hoofdingang van het Bauhuis waren drie “Friet-mobiles “ met alle nodige eetvariaties opgesteld, hier is het wat mis gelopen, de friet-kramen zijn overrompeld geworden, alsof iedereen minimaal een week honger had geleden, het werd trekken, duwen en stampen,

spijtig! Ondertussen wordt er volop commentaar gegeven, hoe het had moeten zijn, want ook hier geldt : “De beste stuurlui staan aan wal!”

In de namiddag is dan nog het podium in beslag genomen om een dans demonstratie te geven, enfin eigenlijk om te laten zien dat we nog flink te been zijn, diegenen die het niet zagen zitten in de grote ontvangstzaal konden zich amuseren in de kleine zaal met typische oude volksspelen, zoals sjoelen, muntwerpen, Russisch biljart, enz.enz…, vervolgens is het Vlaamse lied repertorium boven gehaald met als afsluiter De Vlaamse Leeuw, waarna iedereen zich kon klaar maken, zijn spullen samen zoeken, de autobus op of het eigen vervoer trachten terug te vinden en naar wij durven hopen om zich tevreden richting heimat te begeven (?)

Het was groots, het was af, het mocht gezien worden, er was enthousiasme, en dit allemaal verwezenlijkt door enkele vrijwilligers, ook wel stille werkers genaamd, die maanden bezig zijn geweest met de planning en de praktische uitvoering ervan, een dikke en welgemeende PROFICIAT voor alle onbaatzuchtigen die dit jubileumfeest hebben mogelijk gemaakt!

Op naar de volgende 50 jaar!

Grimbeer ( zal er dan niet meer bijzijn)