Lichtmis

Vrijdag 2 februari lichtmis 2018
In de zesde eeuw noemde men dit het feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel in Costantinopel “Hypatente”, dat ontmoeting betekent.
Bij de heidenen staat het symbool voor het licht dat weerkeert. Men bakt overal goudgele pannenkoeken als symbool van de zon die weer sterker wordt.
Ook onze vereniging doet mee met samenzang en pannenkoeken.
Dit jaar werd er een mix verzorgd van zang en dans door Staf Willockx en Willy De Decker. Ambiance verzekerd !

Dank aan Mieke en Jeannine voor het bakken van de vele pannenkoeken Bea